Levenswiel van de 4 Zielsvelden

LEVENSWIEL VAN DE VIER ZIEL’S VELDEN ALS SJAMANISTISCH MODEL OM SPIRITUEEL, ENERGETISCH EN SYSTEMISCH TE KIJKEN.

Het is de cirkel van het Levenswiel waarop het Noorden, Oosten Zuiden en Westen staan. Het wiel functioneert als landkaart die ons in staat stelt om ordening aan te brengen in onze waarneming en het begrip van systemen waarin we bewegen in de wereld. Op een traditioneel levens wiel is elke richting verbonden met een aantal kwaliteiten, concepten en dieren. Er zijn heel veel versies van deze wielen.

Voor ons past het wiel van de Vier Ziels velden het beste omdat het de verbinding met het systemische denkwerk, waarmee we werken, refelecteert en daarin een goed overzicht geeft.

NOORDEN

We beginnen in het Noorden de plek waar de ziel na de fysieke dood en voor de geboorte verblijft, de plek waar we steeds weer samenkomen als zielen. Terug bij de bron van onvoorwaardelijke liefde, waar we allen een zijn en er geen dualiteit is…

De plek van vormloosheid, de plek van rust en wijsheid.

OOSTEN

Dan kiezen we om naar de aarde te gaan omdat onze ziel daar lessen en ervaringen kan opdoen, kan leren door het contrast, de dualiteit. Het veld van tegenstellingen wat op aarde is…Je kiest als ziel daarvoor de beste ouders en familieveld voor uit…… In het Oosten ben je verwant aan deze Familie Ziel. De familie waarin je wordt geboren, het gezin, de ooms, tantes, opa’s, oma’s, voorouders, met de daarbij behorende ideeën, thema’s en overtuigingen. We vormen daar een eenheid mee.

Zuiden

De volgende plek op het wiel is het Zuiden Daar spreken we van de Collectieve Ziel, de plek van volwassenheid, gezamenlijkheid, maatschappij, cultuur, de stad, land en ras. De groepen waar we in verkeren en deel van uitmaken, met de daarbij behorende ideeën en overtuigingen. Het Familieveld is ook verbonden met dit Collectieve veld. Normen en waarden vanuit een cultuur worden ook meegenomen en doorgegeven binnen een familie.

Het collectief is sterker dan het individu alleen. Maar om bij de groep te horen maak je je als individu ondergeschikt aan de groep. Er is een duidelijke begrenzing tussen verschillende groepen. We versmelten als individu met deze Collectieve Ziel. De macht en kracht van het collectief steunt ons en maakt ons sterker.

De valkuil is hier dat we ook vaak meegaan met de blinde vlekken van de groep. We nemen de zwakheden over, de groep dicteert ons en we verliezen ons individuele inzicht en perspectief.

Westen

Dan lopen we verder langs het wiel en komen uit bij het Westen de plek van onze Individuele Ziel, met al onze eigen ontwikkelingen, onze eigen waarden en normen die we te onderzoeken hebben. Hoe denken wij zelf en hoe willen we verschijnen in de wereld. De begrenzende perspectieven van de familie ziel en de groeps identiteit vallen weg en hier zijn we op ons eigen Ziele pad.

We laten los en bewegen naar de fysieke dood.

Dan komen we weer bovenaan bij het wiel op de plek van het Noorden waar we allen weer samenkomen en één zijn, de plek ook van onze voorouders en waar wij opgaan in de Universele Ziel.

VERBONDEN

Zo loopt het wiel door.. verbonden met moeder Aarde en vader Zon. De zon die de poort is naar de hogere dimensies van Licht. Met uiteindelijk het Hoogste, de Bron, God, Great Spirit, het Al wat is, de Schepper of wat voor woord je daar voor hebt.

Elke keer verhouden we ons, zoeken we verbinding en balans. Vanuit onze eigen persoonlijke middelpunt, onze chakras, onze kern van licht, ons eigen centrum.

We zijn altijd onbewust of bewust in (ver)binding met onze familie velden, maatschappelijke velden en hoe we vanuit onze eigen individuele ziel ons ermee verhouden.

STEEDS DE VRAAG

Waar sta je nu op het wiel? Op welke plek? op welk gebied in ons zelf, wat hebben we hier uit te zoeken, los te laten, te omarmen of op te lossen. Wat voor loyaliteiten en verstrikkingen spelen hier? Waar loop je vast of ben je ingezogen geraak?

Steeds is er de uitdaging het spanningsveld tussen je eigen individuele ziel en de andere drie ziels velden te blijven waarnemen.

De horizontale verbinding en verticale verbinding komen dus samen in dit werk en er vormt zich een holistische multi dimensionale vorm die alles omvat.

Niet ons denken maar onze ziel, het voelen in ons lichaam is wat voedt en verbindt. Het wiel kunnen we gebruiken om te begrijpen waar we zijn en om meer bewustzijn te ontwikkelen in onze persoonlijke ziel’s reis.

Opstellingen komen voort uit de sjamanistische traditie. Het is deze dimensionale manier van kijken wat alles bij elkaar brengt en waar niets of niemand los van staat. Niets kan op zichzelf bestaan alles is verbonden. Alles mag er zijn. Niets wordt uitgesloten. De ordening is liefde in het eren wat voor ons kwam en eerst was. Onze juiste plek daarin in nemen maakt dat ons leven optimaal kan stromen.

We werken hiermee als leidraad in de Training Sjamanistische Systemische werk van Soul Movements gegeven door Atten van der Vlugt en Jacqueline de Vries.

Met dank aan Daan van Kampenhout voor de inspiratie voor het Levenswiel van de vier zielen.

[instagram-feed]