Het Alwetende Veld

HET ALWETENDE VELD EN HOE FAMILIEOPSTELLINGEN DAAR GEBRUIK VAN MAAKT

Het grote Alwetende Veld waar we allemaal mee verbonden zijn. Daar ben ik als ik een opstelling begeleid in dienst van. Rupert Sheldrake was een van de eerste wetenschappers die hier een naam aan gaf nl. het morfogenetische veld of morfisch veld. Het betreft een veld waarin leden van een familie of een groep van soortgenoten onderdeel van zijn en samen dezelfde intelligentie delen. Systemisch werk is dat we een individu zien als onderdeel van een groter systeem.

Dit veld heeft alle informatie in zich waar we allemaal mee verbonden zijn. Daarom wordt het ook het Alwetende Veld genoemd. De meeste van ons zijn hier nog niet bewust van, want niemand heeft ons dit geleerd.

KWANTUM FYSICA

Kwantum fysica onderzoekt en beschrijft dit proces en gebied en het raakt hiermee aan de oude spirituele kennis die hier al veel langer bekend over is. Moderne wetenschappers zoals Greg Braden, Lynn Mc Taggert e.a. zijn volop uitleg en bekendheid aan het geven hierover door hun boeken en lezingen. Waardoor het gelukkig steeds bekender wordt bij een grotere groep mensen.

INFORMATIE ONTVANGEN

Bij individuele familieopstellingen komt aan het licht wat vaak verborgen is gebleven, afgedekt wordt, weinig of niet over gesproken of ontkend is in je familie. Je kan dit vergelijken met een bal die onder water gehouden wordt de bal wil omhoog. Om de bal dus onder water te houden kost veel energie. Dat speelt dus ook in het familiesysteem. Iedereen en alles wat er niet mag zijn hoort er namelijk wel bij. Vervolgens gaat een familielid dit dragen om het familie systeem in balans te houden en wordt de oorspronkelijke ordening verstoord. Dit kan generaties lang doorgaan omdat we uiteindelijk in een familie allemaal verbonden zijn met elkaar in één familie ziel.

Het Alwetende Veld

VAN DOEN NAAR AANWEZIG ZIJN

Je controlerende denken wordt steeds uitgedaagd om de illusie van het afgescheiden zijn los te laten. Het is leren vertrouwen en de algehele controle die het denken graag wil houden wat meer los te gaan laten en te gaan vertrouwen op wat je voelt in je lichaam. We zakken hierdoor meer van het doen naar het zijn en gaan we ons meer overgeven aan de ruimte van de intuïtieve wijsheid van het hart. Wat men ook bij bv mediteren tegenkomt. Een opstelling is voor mij als een meditatie, een innerlijke meditatie die  in de wereld gespiegeld wordt door de uiterlijke vorm van de opstelling. Het aanwezig zijn hier en nu, waar we als mensen naar op zoek zijn en naar verlangen, is wat hier plaats vindt. Daarom voelt het voor veel mensen zo goed om in het veld en deze energie te verblijven.

WIJSHEID VAN JE LICHAAM

Je lichaam heeft een ingeboren eerlijke wijsheid, zeg maar een lichaamsbewustzijn. Dat wijst ons de weg en daarop kan je meer en meer leren vertrouwen. Alles van elk leven wordt opgeslagen in ons DNA en in het celgeheugen. Door veel contact te maken met je lichaam door bv de Bodyscan meditatie ontwikkel je steeds meer lichaamsbewustzijn, het subtielere voelen van je lijf.

De verschuiving gaat dan van de linker hersen helft die meer lineair waarneemt en vaak wat meer overheerst, naar de intuïtieve rechterhersenhelft. Dit in balans brengen van de hersendelen brengt je meer rust. Er ontstaat een diepere laag van ontspannen bewustzijn waarbij je veel breder waarneemt dan we zoals we gewoonlijk waarnemen. Dit komt omdat de door ons bedachte grenzen weg vallen.

NIEUWE VORM VAN COMMUNICATIE

Opstellingen zijn een wonderbaarlijke veelzijdige methode die op een meer multidimensionale manier inzicht geven. Het biedt daarmee een nieuwe vorm van communicatie. Het helpt om empathisch te onderzoeken en geeft toegang tot een gedragen levenswijsheid en kan daarmee innerlijke verbinding met jezelf en relaties met anderen verdiepen.

 

RUIMTE

De belangrijkste ervaring die opstellingen werk geeft, naast het oplossen van pijnlijke familie verwikkelingen is de directe ervaring van onze diepe verbondenheid met het Al wat is.

Door de energie waar we in zijn in het veld en in de opstelling komt er ruimte in het oude verhaal van vastzittende emotionele overtuigen en denkpatronen. Er dienen zich nieuwe perspectieven aan die een bredere bewustwording en genezende werking brengt. Dit werkt door op meerdere niveaus van ons bestaan. Daarom gaat een opstelling dieper dan een therapie en kan je vaak al in één sessie veel bereiken. Het beweegt zich tegelijkertijd op een mentale, emotionele, fysiek en een spirituele laag. Deze beweging gaat na een opstelling nog door.

 

HART

Het gaat mij als begeleider van een familie of andere opstellingen er vooral om dat je zelf de ervaring en verbinding gaat voelen van dit Alwetende Veld. Om daarmee los te komen van wat je voor je systeem draagt, loyaal of verstrikt mee bent. Te leren voelen vanuit je hart en hier het vertrouwen voor te openen. Zodat je steeds meer vanuit je eigen innerlijke kracht kan leven.

 

ALLES KOMT SAMEN

Het gaat mij als begeleider van een familie of andere opstellingen er vooral om dat je zelf de ervaring en verbinding gaat voelen van dit Alwetende Veld. Om daarmee los te komen van wat je voor je systeem draagt, loyaal of verstrikt mee bent. Te leren voelen vanuit je hart en hier het vertrouwen voor te openen. Zodat je steeds meer vanuit je eigen innerlijke kracht kan leven.

Jacqueline de Vries

jacqueline@lichtcentrumamsterdam.nl