Familieopstellingen: Hoe en Wat?

WAT IS EEN FAMILIEOPSTELLING, HOE WERKT HET EN WAAR KOMT HET VANDAAN?

Familieopstellingen kunnen over uiteenlopende persoonlijke thema’s gaan die je graag beter zou willen begrijpen, of waarin je wilt groeien. Vaak zijn het vragen over situaties waarin je vastloopt. Dit kan zijn op je werk, in je familie, geldzaken, gezondheidsklachten. Maar ook het verwezenlijken van je droom of puur op emoties gericht; waarom voel ik me angstig of onzeker in bepaalde situaties?

Door een familieopstelling te doen, kun je snel en helder inzicht krijgen in waar de kern van een probleem zit. Je ervaart in een opstelling wat er aan de hand is en vanuit dat inzicht kan er beweging ontstaan in de situatie waarin je vastloopt. Veel meer dan wat kan worden uitgedrukt met woorden komt aan het licht in een opstelling.

PATRONEN UIT DE FAMILIE GESCHIEDENIS

Onbewuste patronen en veel persoonlijke kwesties, zoals relatieproblemen of levensvragen vinden hun wortels in de manier waarop je bent opgevoed. De manier waarop je ouders je opvoeden ligt op hun beurt weer aan de opvoeding die zij hebben gehad en dit gaat soms wel zeven (!) generaties terug. Vaak neem je dus onbewust een heleboel patronen mee uit de familiegeschiedenis.

HOE WERKT HET?

Een familieopstelling, ontdekt door de Duitse therapeut Bert Hellinger, kan helpen om hier inzicht in te krijgen. Door een opstelling kun je verborgen of half bewuste verbanden gaan zien. Hoe werkt het dan? Een opstelling kan in een individuele sessie dan werken we met blaadjes op de grond. Maar ook wordt het vaak in een groep gedaan. Iemand brengt zijn of haar kwestie in en nodigt daarna andere mensen uit de groep uit, om de mensen die bij die kwestie horen, te representeren. Als representant hoef je daar niets voor te doen en ook heb je nauwelijks informatie over de persoon voor wie je staat. Alle representanten worden ergens in de ruimte opgesteld. Hij of zij doet dat intuïtief en zoekt een plek die past bij zijn of haar gevoel. 

INZICHTGEVEND

Opstellingen geven bevrijdende inzichten voor mensen die worstelen met vragen, waar ze het antwoord niet (helemaal) op weten. Dit kan gaan over de relatie met een partner, ouder(s) of over bepaalde terugkerende patronen, bijvoorbeeld in werksituaties. Vooral voor vragen die ons al langer bezighouden en waar we maar niet helemaal uitkomen is een familieopstelling een goede methode. Vaak ligt de wortel van het probleem niet alleen bij jou, wel hoe je er zelf anders in kan staan helpt. Een opstelling helpt om deze dynamiek uit te zoeken.

Door samen te kijken, te voelen in jezelf, in je lichaam, contact te maken met de diepere lagen, krijgen we inzicht in wat er speelt in je familie, wat gezien en erkend wil worden. Door de opstelling komt wat waarheid is en wat nu zichtbaar mag worden naar boven en krijgt eindelijk een plek.

Een familieopstelling is niet een manier is om het verleden weg te poetsen, pijn weg te maken of van je familie af te komen. Het is in die zin geen quick fix die de boel oplost. Maar meer een van er doorheen gaan, van aankijken van wat daar is gebeurt, om te gaan zien wat er ligt wat nu aangekeken wil/kan worden. Om je familie te gaan nemen met alles wat daar is. Maar ook om je eigen grenzen daarin te mogen voelen.

Het gaat over leren voelen in je lijf waar alles aan herinneringen nu eenmaal is opgeslagen en hoe je verbonden bent met je familie als groep en waar je plek is.

De overtuigingen, de overlevingsmechanisme en patronen in je familie te gaan inzien, de herhaling ervan en uiteindelijk zelf steeds meer verantwoordelijkheid te gaan dragen voor de pijn en het tekort wat je hebt opgelopen bij je ouders.

De doorwerking van een opstelling kan lang doorgaan. Vaak komen er telkens nieuwe inzichten. Het mooie aan Hellingers werk is dat het zichtbaar en voelbaar maakt, wat eerst onzichtbaar was. 

Familieopstelling

WAAR KOMEN FAMILIEOPSTELLINGEN VANDAAN?

De Duitser Bert Hellinger kwam als missionaris in Zuid-Afrika in aanraking met de werkwijze, waarna hij de vorm van psychotherapie in West-Europa heeft geïntroduceerd. In Duitsland is de theorie algemeen bekend, in Nederland komt zijn werk steeds meer onder de aandacht. Bert Hellinger’s werk Famillieopstelingen is ontstaan door inzichten die hij heeft verkregen door bepaalde belangrijke gebeurtenissen in zijn leven. De ouders van Hellinger waren erg gelovig. Dat heeft hem beschermd tegen het nationalistische gedachtengoed van Hitler. Daarnaast is hij vijfentwintig jaar priester en missionaris geweest bij de Zulu’s in Afrika. Hij nam deel aan een interraciale, oecumenische training in groepsdynamica. Op een gegeven moment liet hij het priesterschap achter zich. Hij verdiepte zich toen in de psychoanalyse, Primal Scream Therapy, Gestalt en Transactionele Analyse. Hellinger heeft verschillende stromingen geïntegreerd tot een zeer doeltreffende interventie methode.

HART VOLGEN

Toen hij kind was leerde hij hoe belangrijk het is om je hart te volgen, omdat dat de enige bescherming is tegen de invloed van misleidende autoriteiten. Zijn vastberadenheid in het aanschouwen en uitzoeken van wat er ‘echt’ is, in de plaats van zomaar aannemen wat ons wordt voorgeschoteld, is een belangrijke grondslag van zijn werk. Hellinger’s basisprincipes en werkwijze zijn een vorm van systemisch werken. Dat wil zeggen dat je middels het opstellen van iemands systeem van herkomst, niet zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele struikelblokken kunt inzien en wegnemen.

 

BERT HELLINGER EN DE VOORTGANG VAN FAMILIEOPSTELLINGEN

Zijn hele leven was hij voortdurend op zoek naar nieuwe theorieën en ervaringen. Hij noemde zijn werk aan het einde van zijn leven nu spirituele Familieopstellingen en is veel meer gegaan naar stillere opstellingen. Wat men ook wel het nieuwe opstellen noemt. Hij is 93 geworden.

********

In december 2017 ben ik gevraagd voor een familie opstelling met Stine Jensen in haar programma Dus ik ben er nog van HUMAN TV op NPO. Je kan daar een indruk krijgen van het Lichtcentrum, de ruimte, van mij en van een opstelling in een groep.

Het is een hele interessante uitzending over het thema Samen, over individu en groep. ( Ik begin ongeveer bij 9.19)

KLIK HIER VOOR DE LINK 

Ben je geinteresseerd en wil je een afspraak maken?

JE KUNT BIJ MIJ EEN INDIVIDUELE FAMILIEOPSTELLING DOEN! NEEM CONTACT OP MET JACQUELINE
Tel: 06 270 58 125